RIAL SRL Braşov scoate la licitaţie publică în vederea închirierii 3 spaţii aflate în proprietatea privată a U.A.T. Brașov

 :

 ;

 ;

 .