Program de lucru Luni - Vineri - 08:00 - 16:00
Telefon 0268.418.173
Fax 0268.471.896
Email office@rialbv.ro

Despre noi

RIAL SRL Brașov este o societate comercială cu răspundere limitată avand ca asociat unic Municipiul Brașov, cu personalitate juridică, ce iși desfasoara activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare,a hotărârilor Consiliului Local al Muncipiului Brasov și a dispozițiilor Primarului.

RIAL SRL Brasov are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Brasov.

error: Content is protected !!