Telefon 0268.418.173 0268.417.136 0268.417.549
Fax 0268.471.896
Email office@rialbv.ro

Administrare

– RIAL SRL administrează locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov

Intretinere/Reparare

– RIAL SRL repara, întreţine locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie, din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, conform legii

Vânzare

– RIAL SRL Brasov are ca obiect de activitate vânzarea de locuinţe către populaţie, construite din fondurile statului, aflate în proprietatea Municipiului Brasov, in conditiile legilor in vigoare.

Acasă

Scopul si obiectivele RIAL SRL

– Administrarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, precum şi repararea, întreţinerea şi vânzarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov conform legii;
– Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente aparţinând statului şi Municipiului Brasov, conform legii;
– Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrare;
– Reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.10/2001;
– Stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;
– Prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice şi alte date solicitate;
– Face inventarieri anuale asupra bunurilor aparţinând  municipiului Brasov;
– Întocmeşte protocoale de predare-preluare conform Dispoziţiilor Primarului emise în baza Legii nr.10/2001 şi procese verbale de predare-primire conform Dispoziţiilor Primarului, emise în baza unor sentinţe civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte şi evidenţiază evoluţia situaţiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);

Administrare

– RIAL SRL administrează locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov

Vânzare

– RIAL SRL Brasov are ca obiect de activitate vânzarea de locuinţe către populaţie, construite din fondurile statului, aflate în proprietatea Municipiului Brasov, in conditiile legilor in vigoare.

Intretinere/Reparare

– RIAL SRL repara, întreţine locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie, din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, conform legii

Scopul si obiectivele RIAL SRL

– Administrarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, precum şi repararea, întreţinerea şi vânzarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov conform legii;
– Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente aparţinând statului şi Municipiului Brasov, conform legii;
– Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrare;
– Reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.10/2001;
– Stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;
– Prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice şi alte date solicitate;
– Face inventarieri anuale asupra bunurilor aparţinând  municipiului Brasov;
– Întocmeşte protocoale de predare-preluare conform Dispoziţiilor Primarului emise în baza Legii nr.10/2001 şi procese verbale de predare-primire conform Dispoziţiilor Primarului, emise în baza unor sentinţe civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte şi evidenţiază evoluţia situaţiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);

error: Content is protected !!