Program de lucru Luni - Vineri - 08:00 - 16:00
Telefon 0268.418.173
Fax 0268.471.896
Email office@rialbv.ro

Prezentare

RIAL SRL Brasov este o societate comerciala cu raspundere limitata avand ca asociat unic Municipiul Brasov, cu personalitate juridică, desfășurăndu-și activitatea în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, hotărârile Consiliului Local al Muncipiului Brasov și dispozițiile Primarului.

RIAL SRL Brasov are ca obiect de activitate administrarea, vânzarea, repararea și întreținerea fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului Brasov.

 

RIAL SRL are în principal următoarele atribuții:

– Administrarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov, precum şi repararea, întreţinerea şi vânzarea locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din fondul imobiliar al Municipiului Brasov conform legii;
– Organizează şi coordonează în condiţiile stabilite de lege administrarea clădirilor şi terenurilor aferente aparţinând statului şi Municipiului Brasov, conform legii;
– Organizează şi răspunde de contractarea şi urmărirea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la imobilele aflate în administrare;
– Reactualizează valorile de despăgubire încasate conform Legii nr.112/1995 pentru imobilele retrocedate în baza Legii nr.10/2001;
– Stimulează şi determină utilizarea eficientă a resurselor umane şi financiare de care dispune;
– Prezintă datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele de activitate periodice şi alte date solicitate;
– Face inventarieri anuale asupra bunurilor aparţinând  municipiului Brasov;
– Întocmeşte protocoale de predare-preluare conform Dispoziţiilor Primarului emise în baza Legii nr.10/2001 şi procese verbale de predare-primire conform Dispoziţiilor Primarului, emise în baza unor sentinţe civile, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi urmăreşte şi evidenţiază evoluţia situaţiilor juridice ale fondului imobiliar (transformări pe care le suportă imobilele din punct de vedere juridic);

error: Content is protected !!